ตัวประกอบของ 9 คืออะไร?

ตัวประกอบของ 9 คือ 1,3 และ 9 คือ ผลรวมของพวกเขารวมกันได้ 13 มันมีตัวประกอบทั้งหมดสามตัวโดยที่ 9 เป็นตัวประกอบที่ใหญ่ที่สุดและ 1 คือตัวที่เล็กที่สุด

เกี่ยวกับปัจจัยของ 9

ตัวประกอบ ของตัวเลขคือตัวเลขเหล่านั้น โดยการคูณพวกมันจะได้ตัวเลขนั้น รายการประกอบด้วย จำนวนเต็มที่ หาร 9 ได้เท่ากันโดยไม่ เหลือเศษใดๆ และรายการนี้ประกอบด้วย 1,3 และ 9 และตัวประกอบจะเป็น (1,9) และ (3,3) ปัจจัยลบ ของ 9 จะเป็น; -1,-3 และ -9 . ตัวประกอบเฉพาะ ของ 9 คือ 3 การ แยกตัวประกอบเฉพาะ ของ 9 จะเป็น 3^2=3*3 การ บวกตัวประกอบ (1,3,9) ทำให้เราได้ 13 สิ่งที่เกี่ยวกับตัวประกอบของ 9 คือ ตัวประกอบ หารลงตัวพอดี และไม่เหลือเศษใดๆ ไว้ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น ถ้าเราหาร 9 ด้วย 3 มันจะหารมันจนหมดและไม่เหลือเศษใดๆ

ปัจจัยสำคัญคืออะไร?

ปัจจัยเฉพาะ คือปัจจัยเหล่านั้นที่ไม่ใช่ จำนวนประกอบ แต่เป็น จำนวน เฉพาะและเรียกว่าเป็นปัจจัยเฉพาะ ตัวประกอบเฉพาะของ 9 คือ 3

สรุป

ดังนั้นตัวประกอบของตัวเลขก็คือตัวเลขเหล่านั้นโดยการคูณเข้าด้วยกันจะทำให้จำนวนเฉพาะนั้นหรือเมื่อหารแล้วจะ ไม่เหลือเศษ ตัวประกอบของตัวเลขอาจเป็นได้ทั้ง **จำนวนบวกและ ลบ ด้วย ในที่นี้ตัวประกอบของ 9 คือ 1,3 และ 9 โดยที่ 9 มีค่ามากที่สุดและ 1 คือตัวประกอบที่เล็กที่สุดตามลำดับ และผลรวมของมัน ตัวประกอบทำให้เรา 13

บันทึก

1 และ จำนวนนั้นเอง (HERE 9) เป็นตัวประกอบของตัวเลขเสมอ

อ่านเพิ่มเติม

1. ตัวประกอบทั้งหมดของ 9 คืออะไร 2. วิธีหาตัวประกอบของจำนวน 3. ความแตกต่างระหว่างตัวประกอบกับตัวประกอบเฉพาะ

วิธีการคำนวณตัวประกอบของ 9

ตัวประกอบก็คือจำนวนที่หารจำนวนเท่าๆ กัน การหาตัวประกอบทั้งหมดของ 9 นั้นต้องผ่านทุก ๆ จำนวนรวมถึง 9 และตรวจสอบว่าตัวเลขใดส่งผลให้เป็นเชาวน์คู่ โดยทั่วไป มีสองวิธีในการหาตัวประกอบของ 9; ทีละ 1. โดย หาร และวินาทีโดย 2. โดย แยกตัวประกอบเฉพาะ

การแยกตัวประกอบของ 9 โดยวิธีหาร

การหาตัวประกอบของ 9 โดยใช้ วิธี หาร ให้หาร 9 ด้วยจำนวนธรรมชาติ แล้วดูว่าเลขใดหาร 9 ได้เท่ากันและไม่เหลือเศษ มีขั้นตอนดังนี้

  • ขั้นตอนที่ 1: หาร 9 ด้วย 1, 3 และ 9 โดยเหลือ 0 เป็นเศษ
  • ขั้นตอนที่ 2: เมื่อ 9 ถูกหารด้วยตัวเลขเช่น 2 หรือ 4 มันจะเหลือเศษดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวประกอบของ 9
  • ขั้นตอนที่ 3: ลองหาร 9 ด้วยตัวเลขอื่นๆ จากนั้น 1,3 และ 9 แล้วเห็นผล

ตัวประกอบที่สำคัญ

จำนวนเฉพาะคือตัวเลขที่มี ตัวประกอบสองตัว : ตัวมันเองตัวแรกและตัวที่สอง 1.มีจำนวนเฉพาะเป็นอนันต์ จำนวนเฉพาะบางจำนวนที่น้อยกว่า 20 มีดังนี้ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 และ 19. โปรดทราบว่า 1 ไม่รวมอยู่ในจำนวน เฉพาะ จำนวนเฉพาะมีลักษณะที่คุณไม่สามารถแยกตัวประกอบได้ และปัจจัยเดียวที่พวกเขามีคือ 1 และตัวเลขเอง ตัวเลขเฉพาะยังเป็นที่รู้กันว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของ จำนวนเต็ม อื่นๆ ทั้งหมด ตัวเลขอื่นๆ แล้วจำนวนเฉพาะจะเรียกว่า 'คอมโพสิต' เนื่องจากประกอบด้วยจำนวนเฉพาะ เช่นเดียวกับที่คุณสามารถหาได้โดยการ คูณจำนวนเฉพาะเข้าด้วยกัน

ตัวประกอบของ 9 โดยแยกตัวประกอบเฉพาะ

ในวิธี แยกตัวประกอบเฉพาะจำนวน 9 ถูกหารด้วยจำนวนเฉพาะ และหากไม่เหลือเศษใดๆ ให้หยุดการหาร และถ้าเหลือเศษให้หารต่อไปจนไม่เหลือเศษ และนี่คือวิธีที่ 9 สามารถแสดงเป็นผลคูณของตัวประกอบเฉพาะของมันได้ มีสองวิธีในการทำแยกตัวประกอบเฉพาะคือ 1. โดยวิธีหาร 2. โดยวิธีแฟคเตอร์ทรี

1.แยกตัวประกอบเฉพาะตามวิธีหาร

ในที่นี้ 9 ถูกหารด้วยจำนวนเฉพาะที่น้อยที่สุดซึ่งก็คือ (3) เพราะ 3 หาร 9 เท่ากัน ความฉลาดที่ได้จากส่วนแบ่งต่อไปโดยจำนวนเฉพาะที่เล็กที่สุดจนถึงหารเท่ากับ 1. คำอธิบาย

  • หาร 9 ด้วยเลข 3 ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะ (9 ÷ 3 = 3)
  • เนื่องจาก 3 เป็นจำนวนเฉพาะที่เล็กที่สุดจึงแบ่งไม่ได้อีกต่อไป
  • ดังนั้น ตัวประกอบของ 9 คือ 3 และ 9 และตัวประกอบเฉพาะของ 9 คือ (9 = 3 × 3.)

2.การแยกตัวประกอบเฉพาะของ 9 โดยวิธีแฟคเตอร์ทรี

ในปัจจัยเฉพาะของ 9 โดยวิธีต้นไม้ รากของต้นปัจจัยจะเป็น 9 เขียนคู่ของสิ่งต่าง ๆ เป็นกิ่งก้านของ 9 ในแต่ละสาขา คุณจะ แยกตัวเลข ออกเป็นปัจจัยใดๆ จนกว่าคุณจะไปถึงตัวประกอบเฉพาะ ในที่นี้ 3 อาจเป็นตัวหาร ดังนั้นต้นไม้ตัวประกอบจะอยู่ที่ 3 และการแยกตัวประกอบเฉพาะของ 9 จะเท่ากับ 3 × 3

สรุป

. มีสองวิธีในการคำนวณตัวประกอบของ 9 แบบหนึ่งโดยการ หาร และแบบที่สองโดยการ แยกตัวประกอบเฉพาะ ในวิธีหาร เราแบ่งตัวแปรจนไม่มีผลหารเหลือ ในวิธีแยกตัวประกอบเฉพาะ และในปัจจัยเฉพาะของ 9 โดยวิธีต้นไม้ พื้นฐานของต้นไม้ปัจจัยจะเป็น 9 เขียนคู่ของสิ่งต่าง ๆ เป็นกิ่งก้านของ 9 ในแต่ละกิ่ง คุณจะแยกตัวเลขออกเป็นปัจจัยใดๆ จนกว่าคุณจะถึงจำนวนเฉพาะ ปัจจัย.

อะไรคือปัจจัยคู่ของ 9?

การรวมกันของตัวประกอบสอง ตัวคูณกันเพื่อให้จำนวนเฉพาะนั้นเรียกว่าคู่ตัวประกอบ และสำหรับ 9 คู่ปัจจัยดังต่อไปนี้:

  • 1 x 9 = 9
  • 3 x 3 = 9 ตัวเลขติดลบก็เป็นตัวประกอบของจำนวนหนึ่งเช่นกัน เช่นเดียวกับจำนวนบวก ตัวเลขติดลบเหล่านี้ยังสร้างคู่ปัจจัยที่เรียกว่าคู่ปัจจัยลบ และคู่ปัจจัยลบเหล่านี้สำหรับ 9 กำลังติดตาม
  • -1 x -9 = 9
  • -3 x -3 = 9 โปรดทราบว่าที่นี่มีการคูณเลขลบสองตัวที่มีเครื่องหมายลบ เรากำลังคูณลบด้วยลบ ดังนั้นผลลัพธ์จะเป็นจำนวนบวก เพราะลบคูณด้วยลบให้บวก

เคล็ดลับในการหาตัวประกอบของจำนวนใด ๆ

ตัวประกอบ คือ ตัวเลข ซึ่งเมื่อหารแล้วไม่เหลือเศษ เช่น หาตัวประกอบของเลข 6 ตัวคูณหลักที่หารเลข 6 ได้ปกติคือ 1 เพราะ 1 หารตัวเลขทั้งหมด ดังนั้น ตัวเลขจะหารตัวมันเองเสมอจึงจะได้ ยังบอกด้วยว่าตัวประกอบตรงข้ามจะเป็น 6 เอง ทีนี้ เรามาเริ่มหาตัวประกอบที่เหลือของเลข 6 กัน แล้วจำนวนที่ตามหลัง 1 คือ 2 คืออะไร 2 จึงหารเลข 6 ครบหมด ใช่ ถูกต้อง 2 คูณ 3 ได้ 6 เลยบอกได้ว่า 2 เป็นหนึ่งในตัวประกอบของจำนวน 6. ไปที่ตัวเลขถัดไปซึ่งก็คือสิ่งที่เราได้ 1. เราเอา 2 ดังนั้นตัวเลขถัดไปที่มาคือ 3 ดังนั้น 3 หารจำนวน 6 ใช่มันแบ่งตัวเลขนี้อย่างสมบูรณ์เพราะเราทุกคนรู้ว่า 3 เป็น 2 ได้ คุณ 6 เราจะบอกว่าเลขต่อมาคือ 3 เอาล่ะ ถ้าคุณต้องการตรวจสอบ เราสามารถตรวจสอบสี่และห้าได้เช่นกัน แต่เมื่อคุณหาร 6 ด้วย 4 คุณจะได้เศษที่เหลือซึ่งก็คือ 2 ซึ่งนั่นไม่ใช่ปัจจัยเพราะคุณ ต้องการตัวเลขที่คุณหาร 6 คุณจะได้เศษเป็นศูนย์ ดังนั้นนั่นไม่ใช่กรณีที่มีสี่และไม่ใช่กรณีที่มีห้าโอเค ดังนั้นในกรณีนี้ ฉันสามารถพูดได้ว่า 1 สอง 3 และ 6 เป็นตัวประกอบของเลข 6

อ่านเพิ่มเติม

1. วิธีแฟคเตอร์ทรี 2. Factor Pair หมายถึงอะไร?

บทสรุป

1,3 และ 9 เป็นตัวประกอบของ 9 ตัวเลข 9 ประกอบด้วยตัวประกอบทั้งหมดสามตัว โดยที่ 9 เป็นตัวประกอบที่ใหญ่ที่สุด และ 1 คือตัวประกอบที่เล็กที่สุด และผลรวมของมันรวมกันได้ 13 ตัวประกอบ ของตัวเลขคือ ตัวประกอบ ตัวเลขซึ่งเมื่อคูณจะได้ตัวเลขเฉพาะนั้น ขอบคุณในการค้นหาและระบุตัวประกอบทั้งหมดของ 9 คือการเดินทางผ่านแต่ละหมายเลขรวมถึง 9 และตรวจสอบว่าตัวเลขใดที่นำไปสู่ความฉลาดทางคู่ นอกจากนี้ ตัวประกอบของ 9 มักจะคำนวณด้วย สอง วิธี

คำถามที่พบบ่อย.

1. ตัวเลขติดลบคืออะไร?

ตัวเลขติดลบคือตัวเลขที่น้อยกว่าศูนย์ บนเส้นวาไรตี้ จะอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์ ตัวเลขติดลบมักเป็นจำนวนเต็ม ทศนิยม หรือเศษส่วน ตัวอย่างเช่น – 2, – 3, – 4, – 5, -2/3, -5/7, -3/4, -0.5, -0.7 เป็นตัวอย่างบางส่วนของจำนวนลบ

2.มีคู่ลบของ 9 หรือไม่?

ใช่ มีคู่ลบ 9 ด้วย และนี่คือ -1,-3 และ -9 และการคูณจะได้จำนวนบวก ตรงข้ามกับจำนวนบวกและจะไม่แสดงถึงขนาดของการสูญเสียหรือข้อบกพร่อง

3. ตัวเลขประกอบคืออะไร?

ตัวเลขผสมเป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่งหาได้จากการคูณจำนวนเต็มบวกสองจำนวน เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีตัวหารอย่างน้อยหนึ่งตัว ยกเว้น 1 และตัวมันเอง จำนวนเต็มทุกจำนวนเป็นจำนวนรวม เฉพาะ หรือหน่วย 1 ดังนั้นจำนวนรวมจึงเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะและไม่ใช่หน่วย ตัวเลขประกอบบางส่วนมีดังนี้ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99…

4.จำนวนธรรมชาติคืออะไร?

ตัวเลขธรรมชาตินั้นแยกจากระบบจำนวน ซึ่งรวมถึงจำนวนบวกทั้งหมดตั้งแต่ 1 ถึงอนันต์ พวกเขายังเรียกว่าการนับจำนวนเนื่องจากไม่รวมตัวเลขศูนย์และค่าลบ จำนวนธรรมชาติจะรวมเฉพาะจำนวนเต็มบวก แต่ไม่รวมศูนย์ เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนลบ ตัวเลขธรรมชาติไม่เกิน 50 มีดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50.

5.ปัจจัยสำคัญคืออะไร?

ปัจจัยเฉพาะคือปัจจัยเหล่านั้นซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะและไม่ใช่จำนวนที่เรียกว่าปัจจัยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ตัวประกอบเฉพาะของ 30 จะเท่ากับ 2,3 และ 5.ตัวประกอบเฉพาะที่สูงถึง 100 คือต่ำกว่า 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, และ 97

6. การบวกปัจจัยหมายความว่าอย่างไร

การบวก หมายถึง ผลรวมหรือบวกบางอย่าง และการบวกตัวประกอบหมายถึงการบวกหรือการรวมตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนนั้น ๆ ในกรณีของ 9 ตัวประกอบคือ 1,3 และ 9 ดังนั้นผลรวมจะรวมกันได้ 13 .