แนวทางเทคนิคการควบคุม (CTG) ,

แนวทางเทคนิคการควบคุม (CTG) หมายถึง

แนวทางเทคนิคการควบคุม (CTG) หมายถึง ชุดเอกสารของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยรัฐกำหนดเทคโนโลยีการควบคุมที่เหมาะสม (RACT) สำหรับแหล่งพื้นฐานของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ได้รับการ

ความหมายที่แท้จริงของแนวทางเทคนิคการควบคุม (CTG)

ควบคุม:

ความหมายของการควบคุม:
 1. โปรดระลึกไว้เสมอว่าเมื่อทำการทดลอง (ปัจจัยแปลกๆ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์)

 2. ใช้กลุ่มหรือบุคคลเป็นจุดอ้างอิงเพื่อทบทวนผลการสำรวจหรือการทดลอง

 3. สมาชิกขององค์กรหน่วยสืบราชการลับที่กำกับกิจกรรมจารกรรมเป็นการส่วนตัว

 4. การ์ดที่เหนือกว่าที่ป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกชุดใดชุดหนึ่ง

ประโยคควบคุม
 1. กำหนดเป็นผู้นำกลยุทธ์การตลาดของบริษัท

 2. ไม่มีการพยายามควบคุมการเปลี่ยนแปลงนี้

 3. ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยมะเร็งและกลุ่มควบคุม

 4. KGB ของเขาอยู่ในการควบคุมในขณะที่อธิบายรายละเอียดงานใหม่ของเขา

คำพ้องความหมายของการควบคุม

คัดท้าย, ดูแล, อธิปไตย, ปกครอง, สั่งการ, อำนาจ, รับผิดชอบ, เขตอำนาจศาล, คู่มือ, ดูแล, ควบคุม, ครอบงำ, ครอบงำ, หัวหน้า, อำนาจสูงสุด, ความเป็นผู้นำ, วิ่ง, เป็นประธาน, โดยตรง, อำนาจ, บุพการี, มี มีอำนาจเหนือ, แกว่ง, จัดการ, เชี่ยวชาญ

เทคนิค:

ความหมายของเทคนิค:
 1. วิธีการทำงานที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการหรือการดำเนินการของงานศิลปะหรือวิทยาศาสตร์

ประโยคเทคนิค
 1. เทคนิคการผ่าตัดแบบใหม่ทำให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสั้นลง

แนวทางปฏิบัติ:

ความหมายของแนวทางปฏิบัติ:
 1. หลักการ หลักการ หรือคำแนะนำทั่วไป

ประโยคของแนวทาง
 1. ทางองค์กรได้เผยแพร่แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ทำงานกับผู้ต้องขัง

คำพ้องความหมายของแนวทาง

ทิศทาง คำแนะนำ คำแนะนำ คำแนะนำ คำแนะนำ