อยากมีบุตร

เมื่อทุกอย่างพร้อม… อยากมีบุตร… แต่เขาไม่มา

ในแต่ละปีสภาพเศรษฐกิจของไทยกำลังถดถอยจากสถานการณ์ทางการเมือง ทั้งเมืองไทยและต่างประเทศที่คุกรุ่นต้องจับตาดู พนักงานเงินเดือนที่มีคู่รักและสมรสกันเรียบร้อยต่างรอโอกาสที่เหมาะสม เพราะความอยากมีบุตรสักหนึ่งต้องมีความพร้อมในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องทุนสำหรับส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ค่าเลี้ยงดู ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษ ฯลฯ การมีทายาทสักคนคนเป็นพ่อและแม่ต้องแบกรับภาระไปเกือบตลอดชีวิต คู่สมรสในปัจจุบันจึงเลือกสร้างฐานะทางการเงินในแข็งแรงและมีช่องทางทำเงินให้เยอะไว้ก่อน และวางแผนทุกการใช้จ่ายอย่างรัดกุมที่สุด เมื่อคุณได้อยากหนึ่งย่อมเสียอีกอย่างหนึ่งไป บ่อยครั้งที่ความพร้อมหลาย ๆ ด้านพรากโอกาสการให้กำเนิดทายาทของครอบครัว เพราะช่วงอายุที่ล่วงเลยไป รวมถึงสุขภาพและความพร้อมของร่างกายที่ลดลง นอกจากนั้น คุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการมีบุตรมาตั้งแต่แรก อาทิ ผนังมดลูกของคุณแม่บางเกินไป น้ำเชื้อของคุณพ่อไม่แข็งแรงดี ฯลฯ บางครั้งครอบครัวที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน คงต้องเจอกับสิ่งที่ขาดจริง ๆ แล้ว แต่คุณพ่อคุณแม่ควรลองพยายามสักตั้งก่อน ความอยากมีบุตรของคุณทำให้คุณกล้าลองเสี่ยงต่อทุกสถานการณ์ ขั้นตอนแรกควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงปัญหาอยากมีบุตร แต่ดันยากเหลือเกิน แพทย์จะตรวจสอบร่างกายของทั้งสองคนอย่างละเอียดเพื่อวินิจฉัยต่อไป หากแพทย์ระบุว่าพวกคุณสามารถมีบุตรได้นะ แม้จะยากสักหน่อย ก็ลองปรับพฤติกรรมต่าง...