ช็อคโกแลตซีสท์ หรือ...เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ช็อคโกแลตซีสท์

ช็อคโกแลตซีสท์ หรือ…เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ โรคนี้มีอาการอย่างไร…? บางรายอาจไม่พบอาการผิดปกติ แต่มีการตรวจพบโรคโดยบังเอิญจากการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีหรือจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น หรือผ่าตัดอย่างอื่น หรือมาพบแพทย์เรื่องภาวะมีบุตรยาก อาจมีการปวดประจำเดือน ซึ่งจะปวดรุนแรงในช่วงวันท้ายๆ ของการมีประจำเดือน อาจมีอาการปวดประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 25 ปี ปริมาณประจำเดือนมากกว่าปกติ หรือกะปริดกะปรอย ปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธุ์ คลำพบก้อนเนื้อที่บริเวณท้องน้อย ซึ่งเกิดจากขนาดของถุงน้ำที่รังไข่โตขึ้น ปวดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ ในรายที่ถุงน้ำช็อคโกแลตเกิดการแตก จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเฉียบพลัน ร้อยละ 60-70 ของผู้เป็นโรคนี้มีประวัติว่ายังไม่เคยมีบุตรมาก่อน ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีบุตรยาก ใครบ้างมีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่…? โรคนี้พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ 30-50 ปี และมีโอกาสเป็นได้มากขึ้น ถ้ามีแม่หรือพี่น้องเป็นโรคนี้มาก่อน Share