เพชรแท้และเพชรเทียม สิ่งที่คนรับซื้อเพชรควรแยกให้ออก

การซื้อขายในทุก ๆ วงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการตลาดค้าเพชร ย่อมมีคนไม่ดีปะปนอยู่ด้วยเสมอ หลายครั้งที่ร้านรับซื้อเพชรหรือผู้ซื้อเพชรทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มีประสบการณ์ ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงขายเพชรปลอมให้ ซึ่งคนที่ไม่มีประสบการณ์ หรือเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่ ๆ อาจแยกระหว่างเพชรแท้และเพชรปลอมไม่ออกเลยก็ได้

เพชรเทียม ความสวยที่อาจเทียบเท่า แต่คุณสมบัติเฉพาะก็ยังแตกต่าง

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้านเคมี ทำให้ในปัจจุบันมนุษย์เราสามารถสังเคราะห์เพชรขึ้นมาได้หลายชนิด เช่น เพชรรัสเซีย (CZ) หรือเพชรโมอิส ซึ่งเพชรสังเคราะห์หลาย ๆ ชนิดก็มีความสวยงามที่มองด้วยตาเปล่า อาจไม่แตกต่างจากเพชรจริง แต่ถ้าลองดูอย่างละเอียด และพิจารณาถึงคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความถ่วงจำเพาะ การน้ำความร้อน ก็ย่อมมีความแตกต่างกัน

เครื่องจี้เพชร อุปกรณ์ตรวจสอบเพชรแท้ เพชรเทียม ที่ร้านรับซื้อเพชรควรจะมี

ถ้าคุณต้องรับซื้อเพชรเก่าอยู่เป็นประจำ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบเพชรว่าเป็นเพชรแท้หรือเทียม คือการใช้เครื่องจี้เพชร ซึ่งหลักการของเครื่องนี้จะวัดการนำความร้อนของเพชร ที่เป็นค่าคงที่เฉพาะตัวของเพชรเท่านั้น เพชรเทียมที่ทำมาจากวัสดุชนิดอื่นหรือเพชรรัสเซียเอง ก็มีค่านำความร้อนที่ไม่เหมือนกับเพชรแท้ แต่ในกรณีการแยกเพชรแท้กับเพชรโมอิส อาจมีความลำบากเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าการนำความร้อนของทั้งเพชรแท้และเพชรโมอิส มีค่าแตกต่างกันไม่มากเท่าไรนัก

การวัดความถ่วงจำเพาะ

เพชรก็เป็นหนึ่งในสารประกอบที่มีคุณสมบัติทางกายภาพเฉพาะตัว โดยเฉพาะค่าความถ่วงจำเพาะ ร้านรับซื้อเพชรหลาย ๆ ร้าน จะใช้การตรวจแยกค่าความถ่วงจำเพาะ ซึ่งจะบอกได้ว่าเพชรเม็ดไหนเป็นเพชรแท้ และเพชรเม็ดไหนเป็นเพชรเทียม โดยเพชรแท้จะจะมีค่าความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าเพชรเทียมอย่างเพชรรัสเซีย

วิธีแยกเพชรโมอิสกับเพชรแท้

เพชรโมอิสเป็นเพชรเทียมอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเพชรแท้เป็นอย่างมาก ร้านรับซื้อเพชรที่ไม่มีประสบการณ์ อาจแยกได้ลำบากมาก โดยทั่วไปวิธีการแยกเพชรโมอิสกับเพชรแท้ สามารถสังเกตได้จากภาพซ้อนหรือ doubling ที่เกิดขึ้นตรงเหลี่ยมเพชร ซึ่งในเพชรโมอิสภาพซ้อนที่เกิดขึ้นจะเห็นเป็นเหลี่ยมเพชรซ้อนกัน

ร้านรับซื้อเพชรหน้าใหม่ หรือมือใหม่ที่ต้องการลงมาเล่นในตลาดค้าเพชร ควรมีความรู้ในเรื่องของคุณสมบัติต่าง ๆ ของเพชร ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ไม่มีสารชนิดใดเลียนแบบได้ ซึ่งความรู้เหล่านี้ก็จะช่วยทำให้คุณไม่โดยมิจฉาชีพหลอกและต้มตุ๋น

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.