เทคนิคในการสอนให้ลูกเป็นคนคิดบวก

ในสมัยนี้โลกเรามีการเปลี่นแปลงทุกวัน มักจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มากมายมาให้เราต้องคิด สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่สามารถปลูกฝังให้ลูกได้ตั้งแต่เด็กๆนั่นคือการสอนให้เขาเป็นคนที่คิดเป็น การคิดเป็นในที่นี้ไม้ได้หมายถึงการเรียนเก่ง แต่หมายถึงการเข้าใจโลกการเข้าใจชีวิต เพราะเมื่อเขารู้จักวิธีคิดแล้วนั้น ต่อไปในอนาคต เขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมองโลกในแง่ดี

เทคนิคในการสอนให้ลูกเป็นคนคิดบวก

www.ubmthai.com

การสอนให้เด็กคิดเป็นนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเมื่อเจอเหตุการณ์อะไรที่ร้ายแรงแล้ว เขาสามารถที่จะรับรู้การเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงได้ จะทำให้เขาไม่เครียด ไม่คิดทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องมีการปลูกฝังมาตั้งแต่เล็ก จะมีหลักการดังต่อไปนี้

1. การเข้าใจพัฒนาการตามวัยของลูก ข้อนี้เป็นการเริ่มต้นที่สำคัญ ไม่ว่าทั้งพ่อและแม่อยากจะส่งเสริมลูกในเรื่องใดๆ หากมีความเข้าใจด้านพัฒนาการของเขาตามช่วงวัย เข้าใจพฤติกรรมและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง ก็จะส่งผลให้เขาเป็นเด็กที่ดีได้ หากมีการกระทำความผิด ก็ให้ใช้วิธีลงโทษแบบมีเหตุผล เช่น การหักคะแนนความดี การงดของที่ควรจะได้รับเป็นต้น

2. สอนให้ลูกรู้จักการยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้น เป็นวิธีการสอนในเรื่องของธรรมชาติการมีชีวิตอยู่ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ รู้จักการเสียใจ การผิดหวัง รู้จักที่จะยอมรับความจริง เพราะเมื่อเขารู้และสามรารถคิดเป็นได้ ก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องของพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเขาให้ดียิ่งขึ้น

3. ไม่ปิดกั้นจินตนาการ เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่อาจจะช่วยลูกได้ ในการอ่านนิทานให้ฟัง พาไปดูโน่นนี่ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาการที่ดี หากเขามีความคิดเห็นที่ต่างจากเรา ควรรับฟังว่าเป็นอย่างไรเพราะอะไร เช่น เราสอนเขาว่า พระจันทร์เป็นสีเหลือง แต่หากเขาบอกว่าพระจันทร์มีสีเขียว เราควรถามเขาต่อไปว่า เพราะอะไร เพราะเด็กอาจจะมีจินตนาการที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ และพ่อแม้ควรพาลูกออกไปเจอของจริงบ้าง นอกจากการหาความรู้จากหนังสือ และอินเตอร์เน็ต

4. สอนให้ลูกเป็นคนที่รู้จักแสดงความคิดเห็น เมื่อลูกเกิดข้อสงสัย ก็ปล่อยให้เขาถามไป ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องตอบให้ได้ทุกคำถาม พ่อแม่สามารถที่จะตอบว่าไม่รู้ และช่วยกันหาคำตอบร่วมกันกับลูกก็ได้ การทำแบบนี้จะทำให้เขากล้าคิดที่แตกต่าง และสร้างพัมนาการในเรื่องการคิดการมีให้ตุผลที่ดี

นี่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพัฒนาการของเด็กให้เป็นคนคิดบวก เมื่อเขาเริ่มคิดบวก สิ่งที่ตามมาคือการใช้ชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแทบตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข ไม่ขี้หงุดหงิดและทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้นนั่นเอง ลองเอาไปใช้ดูนะคะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.