ช็อคโกแลตซีสท์

ช็อคโกแลตซีสท์ หรือ…เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ช็อคโกแลตซีสท์ หรือ...เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

รูปภาพจาก yahmano.com

โรคนี้มีอาการอย่างไร…?

บางรายอาจไม่พบอาการผิดปกติ แต่มีการตรวจพบโรคโดยบังเอิญจากการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีหรือจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่น หรือผ่าตัดอย่างอื่น หรือมาพบแพทย์เรื่องภาวะมีบุตรยาก
อาจมีการปวดประจำเดือน ซึ่งจะปวดรุนแรงในช่วงวันท้ายๆ ของการมีประจำเดือน
อาจมีอาการปวดประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 25 ปี ปริมาณประจำเดือนมากกว่าปกติ หรือกะปริดกะปรอย ปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธุ์
คลำพบก้อนเนื้อที่บริเวณท้องน้อย ซึ่งเกิดจากขนาดของถุงน้ำที่รังไข่โตขึ้น
ปวดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะ
ในรายที่ถุงน้ำช็อคโกแลตเกิดการแตก จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงเฉียบพลัน
ร้อยละ 60-70 ของผู้เป็นโรคนี้มีประวัติว่ายังไม่เคยมีบุตรมาก่อน ซึ่งโรคนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีบุตรยาก

yahmano.com

talkaboutsex.thaihealth.or.th

ใครบ้างมีโอกาสเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่…?

โรคนี้พบได้บ่อยในสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุ 30-50 ปี และมีโอกาสเป็นได้มากขึ้น ถ้ามีแม่หรือพี่น้องเป็นโรคนี้มาก่อน

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>